Szun Ce - A hadviselés tudománya

Nyomtatható verzió (Letöltve: 2546)

I. A TERVEZÉS


 1. Szun ce azt mondta: A hadviselés tudomány létfontosságú az állam számára.

 2. Élethalál kérdése ez; út, ami a biztonságba, vagy a romlásba vezet. Ezért ez a témakör, amelyet semmi szín alatt sem lehet elhanyagolni.

 3. A hadviselés tudományát pedig öt, állandó tényező befolyásolja, amelyeket a mérlegelőnek számításba kell vennie, ha meg akarja határozni a hadszíntéren jelentkező állapotokat.

 4. Ezek a következők: 1 Az erkölcsi törvény; 2 a menny; 3 a föld; 4 a parancsnok; 5 a módszer és fegyelem

 5. 6. A "erkölcsi törvény" teszi, hogy az emberek teljes egyetértésben vannak az uralkodójukkal, olyannyira, hogy követni fogják őt tekintet nélkül életükre, és semmiféle veszély nem bátortalanítja el őket.
 1. A "menny" jelképezi a nappalt és az éjszakát, a hideget és a meleget, az időt és az évszakokat.

 2. A "föld" magában foglalja a távolságokat, kicsiket és nagyokat; a veszélyt és a biztonságot; a nyílt terepet és a szűk átjárókat; az élet és a halál valószínűségét.

 3. A "parancsnok" jelképezi a bölcsesség, az őszinteség, a jóindulat, a bátorság és a szigorúság erényeit.

 4. A "módszeren és fegyelmen" a hadsereg irányítását kell érteni, az egymás alá rendelt egységek felosztása szerint, a tisztek közötti rendfokozatokat, az utánpótlási útvonalak fenntartását és a katonai kiadások ellenőrzését.

 5. Ezt az öt pontot minden tábornoknak jól kell ismernie; aki ismeri őket, győzedelmes lesz; aki nem ismeri, el fog bukni.

 6. Ezért mérlegeléseitek során, amikor a hadi körülmények meghatározására törekedtek, tegyétek ezt összehasonlítás alapján, a következő módon:

 7. (1) A két uralkodó közül melyiknek nagyobb az erkölcsi tartása?
  (2) A két hadvezér közül melyiknek jobbak a képességei?
  (3) Kinél van a "menny"-ből és a "föld"-ből származó előny?
  (4) Melyik oldalon tartatják be legkeményebben a fegyelmet?
  (5) Melyik hadsereg az erősebb?
  (6) Melyik oldalon vannak a tisztek és a legénység jobban kiképezve?
  (7) Melyik hadseregben nagyobb a következetesség mind a jutalmak, mind a büntetések tekintetében?


( 1 / 33 oldal )
 1     2     3     4    >> >>|